Terug

StartPoli Epilepsie

De eerste StartPoli Epilepsie van Nederland is op 5 juni 2012 geopend in Goes en Vlissingen.
Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis wil zich nu en in de toekomst nadrukkelijk profileren als een ziekenhuis waar ‘goede zorg voor mensen met epilepsie’ gegeven wordt. Deze keuze was al ingezet in 2008 met de aanstelling van een epilepsieconsulent. Nu gaat de afdeling neurologie een stap verder met de opening van een StartPoli Epilepsie. De zorg die geleverd wordt, is conform de visie op goede zorg die door de Epilepsie Vereniging Nederland ontwikkeld is. Het is zorg die aansluit op landelijke ontwikkelingen, die past bij de zorg voor mensen met een chronische aandoening en die gestimuleerd wordt door overheid en zorgverzekeraar. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis loopt voorop. De StartPoli Epilepsie van het ADRZ in Goes en Vlissingen is de eerste in Nederland. Ton Tempels, directeur van de patiënten-/ belangenvereniging, de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN).
“In Nederland zijn we goed in diagnostiek en behandelen van epileptische aanvallen. Onze stelling is echter dat goede aanvalsbehandeling niet hetzelfde is als goede epilepsiebehandeling. Dat betekent dat de zorg enerzijds gericht moet zijn op het behandelen van de aanvallen, anderzijds moet er standaard en vroegtijdig – meteen na het stellen van de diagnose – aandacht zijn voor de psychosociale impact, zowel voor degene die epilepsie heeft, als voor zijn directe omgeving. Deze ‘totaal benadering’ mag niet op toevalligheden berusten, maar moet uitgaan van planmatige zorg. Het mag geen toeval zijn of de medisch specialist affiniteit heeft met epilepsiebehandeling. Voor ons is het duidelijk: deskundigheid van de professionals aan het begin van het traject van epilepsiezorg.
Daarnaast zijn wij van mening dat de betrokkenheid en inbreng van de patiënt een belangrijk aandeel heeft in het resultaat van behandelen. De medisch specialist is deskundig op het gebied van epilepsiebehandeling, de patiënt is deskundig wat betreft zijn lijf en leven. Het contact tussen patiënt en arts is bepalend voor een goed resultaat. Van een patiënt kun je niet vanaf het begin verwachten dat hij goed geïnformeerd is en dat hij een actieve rol inneemt in zijn behandeling, dat hij de regie behoudt in een leven dat op zijn kop staat. Daarom is de epilepsieconsulent als nieuwe functie aan de epilepsiezorg toegevoegd. Hij is er om naast de patiënt te staan en hem vanaf het begin mee te helpen. Problemen voorkomen in plaats van op problemen wachten. In het model van de StartPoli is de epilepsieconsulent dan ook standaard aanwezig bij het diagnosegesprek.”
De belangrijkste kenmerken van een de StartPoli Epilepsie zijn:1. Het basisteam bestaat uit een medisch professional (neuroloog, kinderneuroloog, kinderarts) die aantoonbare affiniteit heeft met epilepsie én een in de functie opgeleid epilepsieconsulent.
2. Het basisteam StartPoli is startpunt van netwerkzorg. Indien het probleem van de epilepsie meer zorg behoeft dan men als StartPoli kan leveren, zijn er vaste verwijskanalen naar de gespecialiseerde epilepsiezorg aan wie men een gerichte vraag kan stellen.
3. Het stimuleren en bevorderen van het zelfmanagement is verantwoordelijkheid en uitgangspunt van zorg. De epilepsieconsulent coördineert dit proces en in het model goede zorg heeft de patiënt zelf een belangrijk aandeel.
Als Epilepsie Vereniging Nederland zijn wij erg blij met de komst van de eerste StartPoli Epilepsie in Goes/Vlissingen. Groningen, Den Bosch, Leiden en Enschede zullen op korte termijn volgen.

Jan Doelman, neuroloog Admiraal de Ruyter Ziekenhuis: “Voordat ik in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis kwam werken, was ik neuroloog in Epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Daarna bleef ik grote affiniteit houden voor de zorg met mensen met epilepsie. Toen de Epilepsie Vereniging Nederland en het Nationaal Epilepsie Fonds vijf jaar geleden het initiatief namen tot het introduceren van de nieuwe functie epilepsieconsulent, hebben we ons als ziekenhuis meteen aangesloten bij de pilot studie Epilepsieconsulent. Daarmee heeft de maatschap neurologie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis zich uitgesproken om ‘Epilepsie’ als één van de speerpunten van ons ziekenhuis te nemen. De StartPoli Epilepsie is voor ons een logische stap voorwaarts.
Samen met kinderneuroloog Frank Visscher, neuroloog Edwin Peters en epilepsieconsulent William Westerweele hebben we de afgelopen periode ervaring opgedaan met de StartPoli Epilepsie. Daarnaast hebben we als basisteam maandelijks overleg met collega Danielle de Jong, neurologe van epilepsiecentrum Kempenhaeghe.
Het is de bedoeling dat naar de StartPoli Epilepsie verwezen wordt via de huisarts of spoedeisende hulp als iemand een aanval heeft en er is een vermoeden van epilepsie. Bij twijfel van de huisarts of hij/zij iemand kan doorsturen, zijn we vooraf telefonisch bereikbaar voor overleg. Dat is ook om te voorkomen dat iedereen met ‘onduidelijke aanvallen’ gebruik maakt van de StartPoli. We hebben ruimte in onze agenda vastgelegd zodat de patiënt met een vermoeden op epilepsie binnen een week gezien kan worden. In principe willen we na twee weken de eerste diagnostische fase afgerond hebben. We doen het niet alleen en maken voor diagnostiek gebruik van de afdeling klinische neurofysiologie en radiologie (respectievelijk EEG en MRI) en hebben structureel contact met epilepsiecentrum Kempenhaeghe en het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. We zijn enthousiast om de visie op goede zorg in praktijk te brengen en vanaf nu met de StartPoli naar buiten te treden.”

Basisteam StartPoli :

B. Jongbloed en dr. S. Wens, neurologen ADRZ locatie Goes
Edwin Peters, neuroloog ADRZ locatie Vlissingen
Frank Visscher, neuroloog/kinderneuroloog ADRZ Goes/Vlissingen
William Westerweele, verpleegkundig specialist epilepsie (voorheen epilepsieconsulent) ADRZ

Naar boven

StartPoli Epilepsie