Terug

COVID-19 vaccin en epilepsie

Is het Covid-19 vaccin veilig voor mensen met epilepsie?

De verschillende vaccins worden getest op vele gezonde vrijwilligers. Er lijken geen ernstige bijwerkingen of complicaties te zijn opgetreden. Voordat een vaccin ingezet kan worden voor gebruik, moet het goedgekeurd worden door het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Voor zover nu bekend zijn er geen veiligheidsrisico’s bekend voor mensen met epilepsie. Net zoals bij het griepvaccin en alle andere vaccins wordt het lichaam van de ontvanger getraind om het COVID-19 virus snel te herkennen zodat het dit snel kan opruimen wanneer een persoon met het echte virus wordt besmet. Als het immuunsysteem geactiveerd wordt, kan dit in sommige gevallen gepaard gaan met temperatuusrverhoging. Dit is ongebruikelijk op volwassen leeftijd maar kan soms bij kinderen voorkomen. Bij twijfel kun je het beste met de arts overleggen of extra maatregelen nodig zijn.

Heeft het Covid-19 vaccin een wisselwerking met epilepsiemedicijnen?

Vaccins werken op een andere manier dan gangbare medicijnen. Daarom wordt ervan uitgegaan dat het risico dat het vaccin een wisselwerking heeft met andere medicijnen, dus ook anti-epileptica, erg klein is. Overleg bij zorgen over het veilig kunnen ontvangen van het vaccin (denk aan eerdere overgevoeligheidsreacties bij andere vaccins) met je huisarts. Doorgaans kun je echter prima worden gevaccineerd om je zo tegen een corona infectie en de mogelijk daarmee gepaard gaande ernstige gevolgen te beschermen.

Meer informatie over het Covid-19 vaccin staat hier

Bron: epilepsie.nl

Naar boven

COVID-19 vaccin en epilepsie