Neurologie Zeeland

Ook na 25 september 1,5 meter afstand binnen het ADRZ

In belang van alle patiënten, bezoekers en zorgmedewerkers en vrijwilligers blijven de coronamaatregelen van kracht in de Zeeuwse ziekenhuizen, ook na 25 september. De ziekenhuizen volgen hiermee het dringende advies van de overheid.

Komt u bij een van onze locaties, dan vragen we u na te gaan of er een kans bestaat dat u besmet bent met het coronavirus (COVID-19): doe hier de coronacheck.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding te voorkomen, zijn eenvoudig.

Let hier daarom goed op:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen
  • Was de handen regelmatig, kijk hier voor een goede instructie
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg en was dan de handen
  • Vermijd contact met het eigen gezicht.
  • Dragen mondneusmasker: Mondneusmaskers zijn per 26-06-2021 niet meer overal verplicht. Iedereen draagt een mondneusmasker waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Dit is altijd zo bij (lichamelijk) onderzoek of behandeling en ook in ruimtes en gangen waar 1,5 meter afstand niet mogelijk is. U kan worden verzocht door de zorgverlener het mondneusmasker af te zetten indien dit noodzakelijk is b.v. bij een lichamelijk onderzoek (wat al tijdens het vraaggesprek kan beginnen).

Polikliniek:

Wij vragen iedereen die een afspraak heeft zoveel mogelijk alleen te komen. Wij vragen u alleen te komen (dus ook geen kinderen mee te nemen), omdat wij de kans op besmetting met het coronavirus (COVID-19) zo klein mogelijk willen houden. In de wachtruimtes geldt een maximum aantal personen, begeleiding van patiënten is daarom beperkt. Op die manier kunnen we veilige zorg aanbieden. Bij onderzoeken is één begeleider (op 1,5 meter of met mondneusmasker) toegestaan.

We vragen u maximaal 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Uitslagen van onderzoeken zijn in te zien op MijnADRZ: https://mijn.adrz.nl/ (let op:hiervoor is een DigiD nodig). Er zit een vertraging van 1 week tussen het onderzoek en het in kunnen zien van een uitslag.

Kliniek:

  • Bezoek: per patiënt zijn per bezoektijd 2 bezoekers toegestaan. Bezoek kan zich bij Adrz aanmelden via de site van het ADRZ en plan een bezoek. Uitzonderingen hierop uitsluitend met toestemming van de hoofdbehandelaar.

SEH:

  • Begeleiding op Spoedeisende Hulp: een begeleider is (op 1,5 meter of met mondneusmasker) toegestaan. Bij kinderen onder 12 jaar zijn twee begeleiders toegestaan. Bij patiënten met COVID-klachten is begeleiding toegestaan na aantonen van een negatieve PCR-test.

Website:

Deze website voorziet u van informatie over de neurologie in de regio Noord- en Midden Zeeland en over de werkwijze van de Maatschap Neurologie Zeeland. Algemene informatie over de gang van zaken op de polikliniek en bij een opname worden beschreven. Verder vindt u hier informatie over verschillende neurologische ziektebeelden en de behandelmogelijkheden.

De neuroloog houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van aandoeningen aan hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Eventueel ondersteunend onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF): EEG (hersenfilm), EMG (spier/zenuwonderzoek), EP (metingen snelheid verschillende trajecten binnen het zenuwstelsel) en vele andere onderzoeken.

In de ziekenhuizen te Goes, Zierikzee en Vlissingen zijn er poliklinieken Neurologie voor spreekuren en onderzoeken. Wanneer u wordt opgenomen gaat u naar de verpleegafdeling neurologie te Goes.

Waarom voor de neurologie van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis kiezen?

De neurologen hebben t.o.v. andere vakgroepen neurologie een aantal regionale functies zoals kinderneurologie, instellen Deep Brain Stimulator (DBS) en instellen Nervus Vagus Stimulator (NVS)).  Verder hebben we een Startpoli Epilepsie en biedt de KNF meer functieonderzoeken aan dan gemiddeld zoals b.v. zenuwecho’s en video nystagmografie.

 

Neurologie Zeeland