Afdelingen, specialismen en poliklinieken U kunt hieronder doorklikken voor de informatie die u zoekt.

De neurologie bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Een eerste onderscheid wordt gemaakt in opgenomen en poliklinische patiënten.

Afdelingen:

De opgenomen  patiënten komen meestal via de Spoedeisende Hulp (SEH) of de Acute Hersenhulp (onderdeel van de SEH) het ziekenhuis binnen. Vandaar  gaan ze of naar de Acute Opname Afdeling, de Stroke Unit of naar huis. Kinderen worden op de kinderafdeling opgenomen (de kinderneuroloog (of zijn vervanger)  is dan de hoofdbehandelaar).

Polikliniek en speciale spreekuren:

Op de poliklinieken neurologie worden patiënten gezien die veelal zijn doorverwezen door de huisarts. Het gaat dan vaak om niet spoedeisende problemen. Afhankelijk van wat er aan de hand is, wordt verder onderzoek gedaan. Ook kan op basis van de verwijsbrief van de huisarts of een andere specialist een speciaal traject worden gekozen zoals bij een CTS, hoofdpijn of het vermoeden op een hernia van de onderrug.

Specialistisch verpleegkundige spreekuren:

Dit zijn spreekuren speciaal bedoeld voor mensen bij wie een diagnose is gesteld die chronisch is en/of nazorg behoeven. Dit kan voor de aandoeningen: beroerte (CVA/TIA), epilepsie, parkinsonisme, multiple sclerose of neuro-oncologie.

Kinderneurologie:

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden gezien door de kinderneuroloog (indien aanwezig) na doorverwijzing door de huisarts of kinderarts.

Neurochirugie:

Indien de neuroloog de opinie van een neurochirurg wil of denkt dat u er mogelijk een operatie-indicatie bestaat kunt u worden doorverwezen naar de neurochirurg.

Functie-afdelingen:

De neuroloog kan allerlei aanvullende onderzoeken aanvragen. Dit varieert van bloed- en liquorbepalingen, rontgenfoto’s en scans (CT/MRI/PET/SPECT) maar ook functieonderzoek. Dit laatste wordt op de klinische neurofysiologie (KNF) verricht. Het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen maakt onderdeel uit van de KNF. De klinisch neurofysiologie is een apart specialisme maar is dermate nauw verweven met de neurologie dat he min of meer onderdeel ervan uitmaakt.

Ketenzorg:

De samenstelling van de zorgvraag en de zorgvraag wordt steeds complexer. We hebben te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste. Vooruitdenken bij zorgverlening en het gezamenlijk aanbieden van zorg, op een plek dicht bij de patiënt, leidt tot hogere kwaliteit. Effectieve ketenzorg vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst. Op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland zijn er vanuit de neurologie een 2-tal ketens actief;  de CVA- en dementieketen.

Naar boven

Afdelingen, specialismen en poliklinieken