Terug

Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen U kunt hieronder doorklikken voor de informatie die u zoekt.

Inleiding

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft sinds 2008 een Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen (CSW). Er is een multidisciplinaire samenwerking met de neurologen, KNO-artsen en longartsen. Via deze specialisten kunt u ook verder verwezen worden. Door een zorgvuldige intake en onderzoek in het CSW kan de onderliggende stoornis van de slaapklacht mogelijk opgespoord worden. Alle slaaponderzoeken via de KNF vinden in Vlissingen plaats.

Behandelteam

In het team werken neurologen, longartsen en KNO-artsen. Een psychiater, kaakchirurg en tandheelkundig specialist worden zo nodig ingeschakeld. Ook werken er laboranten Klinische Neurofysiologie (KNF) en een gespecialiseerde OSAS-verpleegkundige (OSAS = Obstructief Slaap Apneu Syndroom).

Verwijzing

Zowel huisartsen als specialisten kunnen u doorverwijzen naar het Slaap-Waak Centrum.  Aan de hand van de verwijzing wordt u aanvankelijk gezien door de neuroloog, longarts of KNO-arts. Door middel van vragenlijsten (zie onderaan de pagina) wordt uw slaapklacht nader bekeken. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor verder onderzoek.

De longarts beoordeelt patiënten met ademhalingsgerelateerde klachten en behandelt deze patiënten. Zo nodig stelt hij de patiënt in op CPAP/BIPAP.

De KNO-arts behandelt bij klachten van de bovenste luchtwegen of snurken. De neuroloog beoordeelt de overige klachten van de slaap en zal ze zo mogelijk met medicijnen behandelen. Ook komen slaapstoornissen veelvuldig voor bij een neurologische aandoening.

Aanmelden via de polikliniek longziekten:     

Walcheren en omgeving :     0118 – 425477

Bevelanden en omgeving :     0113 -234487 /424489

Onderzoeken

Actigrafie

Voor dit onderzoek krijgt u een actigraaf, een soort horloge om. Dit apparaatje meet uw bewegingsactiviteit en de lichtintensiteit. Het aantal bewegingen vertegenwoordigt de lichaamsactiviteit en wordt per tijdseenheid in het geheugen van de actigraaf opgeslagen. Computer analyse van deze opgeslagen data geeft belangrijke informatie over uw dag en nachtritme. Lees hier meer over actigrafie.

PolyGrafie (PG)

Bij dit onderzoek wordt er met verschillende soorten electroden gemeten wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw hartritme, ademhaling, zuurstofgehalte in het bloed (SaO2) en de luchtstroom uit uw neus tijdens de avond en nacht. Er wordt gemeten of dat u misschien last heeft van ademstops (apneu) of andere aandoeningen.

PolySomnoGrafie (PSG)

Bij dit onderzoek worden dezelfde electroden geplakt als met de PolyGrafie. Tevens worden er ook electroden op uw hoofd bevestigd, waarmee gemeten wordt in welk slaapstadium u zich bevindt in de nachtregistratie. Er wordt gemeten of dat u misschien last heeft van verminderd ademhalen (hypopneu) en van ademstops (apneu) of andere aandoeningen.

MultiSleepLatencyTest (MSLT)

U krijgt eerst een PSG, om te meten hoe uw slaappatroon is. De volgende dag blijft u de gehele dag op de verpleegafdeling waarbij er vier keer op die dag een registratie op de KNF-afdeling wordt gemaakt. Hierbij wordt geregistreerd hoe snel u, wanneer u op bed ligt, in slaap valt. Dit onderzoek wordt vaak gedaan bij het vermoeden op de aandoening narcolepsie.

Naar boven

Legenda