Nieuws

Hier kunt u de nieuwsberichten vinden die betrekking hebben op de maatschap neurologie Zeeland. Bovenaan vindt u het meest recente bericht. Via Twitter kunt u ook nieuws volgen.

Dokter van Hoeve zal 1-5-2024 starten

Per 1 mei 2024 zal neuroloog B.J.A. van Hoeve onze vakgroep komen versterken. Hij was eerder werkzaam in Zorgzaam en VieCurie.

Dr. de Rijk-van Andel, kinderneurologe als waarnemer starten per 1-4-2024

Per 1 april 2024 zal kinderneurologe dr. J.F. de Rijk-van Andel haar werkzaamheden starten als waarnemer. Zij was eerder werkzaam in het Amphia Ziekenhuis sinds 1991.

Dokter Visscher is per 1-2-2024 gepensioneerd

Feb. 2024 Een opvolger is nog niet gevonden. Per 01-04-2024 zal er hopelijk een waarnemend kinderneuroloog twee dagen per week aanwezig zijn.

Dokter Ruitenberg is weer begonnen met werken

Jan. 2024: Zij zal geleidelijk aan haar werkzaamheden weer hervatten.

Dokter Ruitenberg is tijdelijk uitgeschakeld

Nov. 2023: Dr. Ruitenberg is voor onbepaalde tijd afwezig i.v.m. ziekte.

Dokter Visscher is per 1-2-2024 gepensioneerd

Okt. 2023: Per 1-2-2024 zal dokter Visscher gepensioneerd zijn. We zijn naarstig op zoek naar een kinderneuroloog ter vervanging.

Vertrek neuroloog mw. M. Bek-Tol

Okt. 2023: Van de 2 openstaande vacatures is er 1 vervuld. In de loop van 2024 zal er vervanging zijn voor dokter Bek-Tol. De botuline-toxine patiënten worden grotendeels overgenomen door dokter Peters.

Sept. 2023: Per 1-12-2023 zal mw. M. Bek-Tol niet langer werkzaam zijn in het ADRZ. Naar vervanging wordt gezocht.

Vertrek Westerweele, verpleegkundig specialist

Per 1-12-2022 is dhr. W. Westerweele vertrokken naar SVRZ. De patiënten die onder controle waren bij hem worden weer gezien door de neurologen. De wachttijd zal hierdoor verder oplopen. Mw. B. Neefs zal hem gaan opvolgen zodra zij haar opleiding tot verpleegkundig specialist (VS) voltooid heeft.

Verpleegkundig specialist mw. R. Schinning

In sept. 2022 is mw. Schinning afgestudeerd als verpleegkundig specialist (VS). Wij wensen haar veel succes.

CBR-keuringen

Oktober 2020: Door COVID-19 zijn bijna alle CBR-keuringen uitgesteld. Om de wachtlijst te verminderen zal dokter Doelman de komende periode CBR-keuringen verrichten.

Elfde neuroloog

Juli 2020: We zijn totdat dokter Plas Zeeland verlaat met elf neurologen. Per 1-8-2020 zal mw. dr. C.A. Ibrahim-Verbaas onze vakgroep namelijk komen versterken als waarnemend neuroloog en per 1-10-2020 collega Plas opvolgen.

Dokter Plas verlaat Zeeland

Juli 2020: Per 1-10-2020 zal dokter Plas niet meer werkzaam zijn in het ADRZ. Hij zal zijn werkzaamheden hervatten in het ZGT in Twente (zijn geboortestreek). Zijn laatste werkdag zal 5-9-2020 zijn.

Dokter Doelman neemt tijdelijk waar

Juli 2020: I.v.m. de vakantieperiode zal dokter Doelman weer een aantal botuline-toxine spreekuren waarnemen.

Vacature verpleegkundig specialist i.o. is vervuld

Juni 2020: Wij gaan een verpleegkundig specialist opleiden die t.z.t. de neurologie komen versterken. Zij zal t.z.t. de dagelijkse leiding (onder supervisie) t.z.t. over de afdeling neurologie op zich nemen.

Dokter Visscher 

Juni 2020: Dokter Visscher werk zal per 1-8-2020 weer aan het werk gaan voor een halve Fte. In zijn werk zal hij primair richten op de kinderneurologie. Dokter Florie (ADD/ADHD) heeft inmiddels zijn weer overgedragen aan dokter Visscher.

Dokter De Brabander is weer begonnen met werken

Maart 2020: Dokter de Brabander heeft zijn poliklinische werkzaamheden weer opgepakt.

Dokter De Brabander is tijdelijk uitgeschakeld

Januari 2020: Dokter De Brabander zal de komende weken niet kunnen werken. We hebben oud-collega dokter Doelman bereid gevonden om tijdelijk ons te versterken.

Dokter Visscher is voorzichtig weer begonnen met enkele uren spreekuur per week

December 2019: Dokter Visscher is herstellende en zal per half december weer enkele uren spreekuur gaan houden per week. De komende maanden zal hij dit verder opbouwen om de kinderneurologie weer terug te laten keren in Zeeland. De ADD/ADHD kinderspreekuren zullen vooralsnog nog worden waargenomen door dokter Florie (https://www.emergis.nl/adhd-2/de-dokters/).

Dokter Doelman is per 1-11-2019 gepensioneerd
November 2019: In 2000 vervolgde Doelman zijn carrière in Zeeland in de toenmalige Oosterschelde Ziekenhuizen. Met veel enthousiasme heeft hij tot en met 31-10-2019 in het huidige ADRZ gewerkt. Op 28-11-2019 volgt er een afscheidssymposium.

Tiende neuroloog
Per 1-9-2019 zal collega dr. S. Wens, neuroloog/klinisch neurofysioloog onze vakgroep komen versterken. Zijn komst is wat vervroegd i.v.m. de eerder genoemde langdurige afwezigheid van 1 van de collega neurologen. Collega Wens komt in de plaats van dokter Doelman die 1-11-2019 met pensioen gaat.

Langdurige afwezigheid dokter Visscher
Augustus 2019: I.v.m. de eerder genoemde langdurige afwezigheid van de (kinder)neuroloog zijn we met spoed op zoek naar een waarnemend neuroloog per 1 september 2019.

Negen neurologen
I.v.m. plotse langdurige afwezigheid zijn we voorlopig weer met 9 neurologen. Mede door een eerder onvervulde vacature (ANIOS) zullen de wachttijden voor de polikliniek neurologie (voorlopig) oplopen.

Per 1-6-2019 geen herniastraat meer
Doordat in het hele land wachttijden voor operatie i.v.m. lumbale HNP’s oplopen i.c.m. enkele andere factoren t.a.v. verwijzingen hebben we helaas afscheid moeten nemen van dit concept.

Per 1-6-2019 (voorlopig) geen zaalarts 
Juni 2019: vacature voor zaalarts is tot op heden niet vervuld.

Tiende neuroloog
Maart 2019: Per 1-4-2019 zal collega dhr. B. Jongbloed neuroloog/klinisch neurofysioloog onze vakgroep komen versterken.

Verpleegkundig specialist
September 2018: dhr. Westerweele is vanaf 15-9-2018 verpleegkundig specialist. Hij zal in die functie mensen met epilepsie blijven begeleiden (zoals hij voorheen deed als epilepsieconsulent) maar heeft nu ook de bevoegdheid om b.v. medicatie aan te passen.

Per 15-11-2017 is er weer een zaalarts
November 2017: Dhr. drs. S. van Rijswijk zal ons per 15-11-2017 gaan versterken. Hij is recent basisarts geworden in het AMC te Amsterdam en zal het komende jaar de zaalarts zijn voor de neurologie te Goes. Uiteraard onder supervisie van de neurologen.

Mw. Bek-Tol zal per 4-12-2017 weer aan het werk
November 2017: Mw. Bek-Tol zal binnenkort haar werk weer hervatten. Ze was afwezig wegens gezinsuitbreiding.

Samenwerking met het Erasmus MC
Maart 2017: Op 21-3-2017 werd een z.g. memorandum od onderstanding getekend als teken van samenwerking met het Stroke Centrum van het ErasmusMC en het ADRZ m.b.t. intra-arteriële trombectomie bij herseninfarcten.

Per 23-12-2016 (voorlopig) geen zaalarts 
December 2016: Onze zaalarts zal binnenkort haar opleiding als huisarts gaan starten.

Dokter Koeman is per 1-10-2016 gepensioneerd
Oktober 2016: In 1995 vervolgde Koeman zijn carrière op Walcheren in het toenmalige Ziekenhuis Walcheren. Met veel enthousiasme heeft hij tot en met 30-9-2016 in het huidige ADRZ gewerkt. Op verzoek van hem volgt er geen afscheidsreceptie.

Luctor et Emergo Pelgrimstocht 2016
September 2016: Zes strijdvaardige Zeeuwen met MS gaan per scootmobiel de ‘Luctor et Emergo Pelgrimstocht’ rijden. Hun doel is om meer aandacht voor de ziekte MS te vragen en om te benadrukken dat onderzoek naar oorzaak, gevolg en medicatie van MS van groot belang is.

Tien neurologen !
Juli 2016: Tijdelijk zullen we met 10 neurologen zijn. Collega mw. Bek-Tol, die als waarneemster werkzaam was, heeft haar werkzaamheden uitgebreid. Collega G. Plas zal onze vakgroep per 1-7-2016 versterken. Hiermee zullen we tijdelijk met 10 neurologen werkzaam zijn in het ADRZ. Per 1-10-2016 zal collega Koeman zijn werkzaamheden gaan beëindigen en aan zijn pensioen beginnen waardoor we met 9 neurologen verder gaan.

Rapportageformulieren Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Januari 2016: Voor de zomer 2015 heeft de NVN geadviseerd de rapportageformulieren van de CBR niet te gebruiken om informatie te verstrekken over eigen patiënten t.b.v. een rapport voor het CBR.
In het najaar 2015 heeft de NVN met de KNMG, het CBR en verschillende betrokken wetenschappelijke verenigingen (internisten, longartsen, klinisch geriaters en huisartsen) gesproken over de formulieren en het proces.

Tijdens dit overleg is afgesproken dat het CBR de formulieren in samenwerking met de verenigingen zou herzien, zodat er geen keuringsgekleurde vragen voorkomen op het formulier voor het verstrekken van feitelijke informatie. Tot op heden is er vanuit het CBR geen actie ondernomen en wordt u geadviseerd om vooralsnog geen gebruik te maken van de rapportageformulieren van het CBR.
In samenwerking met de Federatie zal de NVN het CBR aansporen de formulieren aan te passen.

Waarnemer dr. Dekker weer terug naar Tanzania
September 2015: Mw. dr. Dekker heeft Zeeland weer verlaten en is weer op weg naar Afrika.

Level 2 SEH
September 2015:ADRZ heeft een level 2 SEH. In level 2 ziekenhuizen worden patiënten met zwaardere of complexe verwondingen behandeld. Daar komt bij dat ook de intensive Care van het ADRZ de status level 2 heeft. Er kunnen nu meer patiënten met complexe ongevalsletsels of ernstige ziekten goed worden behandeld en ze kunnen er langduriger verblijven.

MS-centrum ADRZ geeft trainingen.
Augustus 2015: In het najaar starten we met verschillende trainingen voor MS-patiënten. Deze trainingen worden gegeven door Stichting MS-Anders.

Nieuwsbrief epilepsie
September 2014: onze epilepsieconsulent maakt vanaf heden elke maand een nieuwsbrief (i.s.m. de neurologen). Voor het ontvangen van de nieuwsbrief per e-mail kunt u zich hier aanmelden: Aanmeldpagina nieuwsbrief epilepsie 

Dag van de beroerte a.s. 13 mei 2014
Mei 2014: Ook dit jaar zal het ADRZ aandacht besteden aan de Dag van de Beroerte middels een informatiemarkt die zich bevindt in de centrale hal van Revant, locatie Lindenhof (wat zich direct naast het ADRZ te Goes bevindt).

Tijdelijk een waarnemend neuroloog
Juni 2015: Binnenkort start waarnemend neurologe mw. dr. M. Dekker in het ADRZ te Vlissingen.

Zaalarts
April 2015: Onze semi-arts mw. Vrugte krijgt haar bul uitgereikt en wordt onze nieuwe zaalarts.

Waarnemend neurologe dokter van Balken
Januari 2015:Waarnemend neurologe dokter van Balken heeft eind januari haar laatste werkdag in Zeeland.

Wisseling bestuur Maatschap Neurologie Zeeland
April 2014: Doordat F. Visscher per 1-4-2014 voorzitter wordt van de medische staf zal E.W. Peters zijn functie als voorzitter van de maatschap overnemen. Mw. dr. A. Ruitenberg zal het penningmeesterschap overnemen van E.W. Peters en C. de  Brabander volgt mw. dr. A. Ruitenberg op als secretaris.

Trombolyses 2013
April 2014: In 2013 werden er 32 trombolyses uitgevoerd wat 7,9% van het totale aantal herseninfarcten was. Dit percentage ligt lager dan in 2012. Daarentegen was de door-to-needle tijd gemiddeld 38 minuten. In 2012 was dit nog 42,5 minuut. De mediaan was zelfs 34 minuten. Van de 32 werden er 30 binnen het uur getrombolyseerd d.w.z. 94%. Verder werden er in het ADRZ 28 operaties aan halsslagaders uitgevoerd. Dit waren er 10 meer dan in 2012.

Waarnemend neurologe dokter van Balken
Maart 2014: Waarnemend neuroloog mw. I. van Balken is begonnen: spreekuur in Goes op dinsdag en in Vlissingen op woensdag.

Nationale Slaapweek 10-15 maart 2014
Maart 2014: Tijdens de open dag op 15 maart zal er op de afdeling Klinische neurofysiologie in Vlissingen uitleg praktische worden over de diverse aspecten van het slaapcentrum, met presentatie over het (poly) somnografisch onderzoek, de behandeling van OSAS en informatie over MRA, georganiseerd vanuit samenwerking tussen neurologie, longgeneeskunde, KNO en Tandheelkunde. Zie ook het persbericht van het NSWO.

ApneuVereniging herroept onderzoek: ADRZ heeft het maximale aantal sterren !
Februari 2014: In november 2013 bracht de ApneuVereniging het onderzoeksrapport uit: Hoe staat het ervoor? Bij het verwerken van de onderzoekgegevens is er niettemin helaas een fout gemaakt door Intomart GfK bij het vaststellen van de beoordelingen. Deze heeft doorgewerkt in de toekenning van de sterren. De beoordelingen op wacht- en doorlooptijden en op multidisciplinariteit worden niet juist weergegeven. Hierdoor is in een aantal gevallen een verschil van maximaal één ster meer of minder ontstaan. De 4 sterren die waren uitgereikt aan het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis blijken er 5 te zijn: het maximaal haalbare (als enige in Zuidwest Nederland) !

Zie ook: Beoordeling door de Apneuvereniging

ADRZ neemt deel aan landelijke Open Dag Zorg en Welzijn
Maart 2014: Op zaterdag 15 maart 2014 vindt de landelijke Open dag Zorg & Welzijn plaats. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis neemt hieraan deel en opent de locaties Goes en Vlissingen voor het publiek van 10.00 tot 16.00 uur. De klinische neurofysiologie (KNF) te Goes en Vlissingen opent de deuren.

CVA Vereniging Samen Verder Zeeland gaat alleen verder
Januari 2014: Door alle fusie-perikelen van de landelijke CVA-vereniging heeft de regio Zeeland (en eerder al de regio Limburg) besloten zelfstandig verder te gaan per 1 januari. De doorstart gebeurt o.l.v. de voorzitter mw. R. Peters-Nabi. Zie ook: www.cva-zeeland.nl

Verhuizing poli neurologie in Vlissingen
December 2013: 13 december verhuist de polikliniek neurologie te Vlissingen van de eerste naar de vierde verdieping. Meer vierkante meters en een fris jasje.

ADRZ krijgt opnieuw 4 sterren voor Apneu zorg
November 2013: Op basis van uitgebreid landelijk onderzoek onder 4000 patiënten heeft de ApneuVereniging 4 sterren uitgereikt aan het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis vanwege bovengemiddelde prestatie en hoge waardering. Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging jaarlijks een tevredenheidsonderzoek over de klinieken. Op basis van dit onderzoek hebben we de klinieken die bovengemiddeld presteren sterren toegekend. De sterren – 1 tot 5 – helpen u bij het maken van de keuze voor een kliniek.

Cursus ‘Je epilepsie de baas’
September 2013: Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) organiseert in samenwerking met het ADRZ vanaf 5 november 2013 de cursus ‘Je epilepsie de baas’. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en heeft als doel mensen met epilepsie te ondersteunen en te versterken in het leven met deze aandoening. De cursus wordt gegeven door twee getrainde ervaringsdeskundigen die naast een opleiding als cursusbegeleider ook altijd kunnen putten uit eigen ervaring. Dat maakt de cursus zo bijzonder.

Zie voor meer informatie: de flyer

Wijziging medicamenteus beleid bij een TIA of herseninfarct
Juli 2013 N.a.v. recent gepubliceerde onderzoeken en een samenvattend artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde voeren ook wij een wijziging in t.a.v. secundaire preventie na een TIA of herseninfarct. Vanaf begin juli 2013 krijgen patiënten monotherapie clopidogrel i.p.v. carbasalaatcalcium/dypiridamol (merknamen: Ascal®/Persantin®). Ook het Erasmus MC en het SFG te Rotterdam volgen dit beleid.

Nieuwe voorzitter CVA Vereniging Regio Zeeland
Mei 2013: Op 25-5 j.l. is mw. R. Peters-Nabi gekozen tot voorzitter van de CVA-Vereniging Regio Zeeland.  Zij is tevens de CVA-ketencoördinator van de regio Noord- en Midden Zeeland.

Dag van de beroerte a.s. 14 mei
Mei 2013: Ook dit jaar zal het ADRZ aandacht besteden aan de Dag van de Beroerte.

Dokter Boon gaat met pensioen.
April 2013: Na een periode van ziekte waardoor hij het al rustiger aan moest doen is dokter Boon deze maand met pensioen gegaan. Hij was sinds 1979 in Zeeland werkzaam als neuroloog in Goes in het streekziekenhuis De Bevelanden.

Uitbreiding indicaties zenuwechografie
April 2013: Aan ons aanbod van zenuwechografie (CTS en ulnaropathie) is een nieuwe indicatie toegevoegd: de drukneuropathie van n. peroneus (wat een klapvoet kan veroorzaken).

Zie ook: zenuwechografie

ADRZ neemt deel aan landelijke Open Dag Zorg en Welzijn
Maart 2013: Op zaterdag 16 maart 2013 vindt de landelijke Open dag Zorg & Welzijn plaats. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis neemt hieraan deel en opent de locaties Goes en Vlissingen voor het publiek van 10.00 tot 16.00 uur. De klinische neurofysiologie (KNF) te Vlissingen opent de deuren.

Trombolyses 2012: spectaculaire verbetering
Februari 2013: In 2012 werden 401 patiënten met een herseninfarct opgenomen. Bij 42 mensen kon een trombolyse worden uitgevoerd (10,5%). 40 hiervan konden binnen het uur verricht worden (95,2%). Hiermee kwam de gemiddelde door-to-needle time op 42,5 minuut. Verder konden nog 2 patiënten worden getrombolyseerd nadat bloeddrukverlaging op de IC werd toegepast waardoor ze alsnog in aanmerking kwamen. Al met al een spectaculaire verbetering t.o.v.  2011 door het verbeteren van de logistiek.

In het ADRZ is het nu ook mogelijk om DBS in te stellen
September 2012: Na het doorlopen van de benodigde trainingen zijn er 2 neurologen van de maatschap bekwaam in het instellen van de z.g. ‘Deep Brain Stimulation’-systemen (DBS) bij de ziekte van Parkinson. Het implanteren zal worden gedaan door neurochirurgen elders (b.v. Tilburg, Enschede of Gent). Doordat het instellen van het systeem nu ook in Zeeland kan hoeven de patienten na hun implantatie niet meer te reizen naar het centrum waar ze geopereerd zijn.

Zie hier voor meer informatie over DBS

StartPoli Epilepsie
Juni 2012: In het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes wordt vandaag de eerste StartPoli Epilepsie van Nederland geopend i.s.m. de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN).

Zie hier voor informatie over de StartPoli

39e Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie
April 2012: De voorjaarsvergadering wordt gehouden op 27 april 2012 te Middelburg in de Zeeuwse Bibliotheek. Gastheer is kinderneuroloog F. Visscher van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland.

Zie hier het programma

Dag van de beroerte a.s. 8 mei
Mei 2012: Ook dit jaar zal het ADRZ aandacht besteden aan de Dag van de Beroerte.

Zeeuws Huisartsen Symposium 2012
April 2012: Op het Zeeuws Symposium 2012 Neurologie komen de meest voorkomende ziektebeelden die de huisarts dagelijks diagnosticeerd, behandeld en begeleid voor het voetlicht. Of het nu de jonge fitte bouwvakker met rugpijn betreft, of de middelbare vrouw met wat onbegrepen klachten die uiteindelijk MS heeft, de patiënt met een acute hoofdpijn of de gepensioneerde man met lichte gedragsveranderingen. Allen zijn dagelijkse realiteit. De onderwerpen worden gepresenteerd door ervaren neurologen uit het ADRZ, ZorgSaam en Erasmus MC met wie de huisarts regelmatig ook mee samenwerkt of naar verwijst.

Zie ook de uitnodiging

ADRZ neemt deel aan landelijke Open Dag Zorg en Welzijn
Maart 2012: Op zaterdag 17 maart 2012 vindt de landelijke Open dag Zorg & Welzijn plaats. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis neemt hieraan deel en opent de locaties Goes en Vlissingen voor het publiek van 10.00 tot 16.00 uur. De klinische neurofysiologie (KNF) te Vlissingen opent de deuren.

Zie hier het programma.

ADRZ is nu een officieel gecertificeerd verwijscentrum voor NVS
Maart 2012: Na het doorlopen van de benodigde trainingen is zowel de neurologie als de kinderneurologie nu gecertificeerd voor de indicatiestelling en het instellen van de z.g. nervus vagus stimulator (NVS). Het implanteren zal worden gedaan door de neurochirurgen van het Universitair Medisch Centrum te Maastricht.

Zie hier de overige centra

De website bestaat 10 jaar !
Januari 2012: De website www.neurologie.tk, de voorloper van deze site bestaat dit jaar 10 jaar !!  De site werd opgericht in 2002 en ging op 1-1-2009 op in de site www.neurologie-zeeland.nl. Het webadres bestaat echter nog steeds en wijst door naar de huidige site. Via het internetarchief: http://wayback.archive.org/web/*/http://www.neurologie.tk kunt u de eerste snapshots terughalen uit 2002.

ADRZ krijgt 4 sterren voor Apneu zorg
Oktober 2011: Op basis van uitgebreid landelijk onderzoek onder 2700 patiënten heeft de ApneuVereniging 4 sterren uitgereikt aan het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis vanwege bovengemiddelde prestatie en hoge waardering. In totaal kregen 41 van de 78 slaapklinieken een of meer sterren. Bij het onderzoek werden de ervaringen van de patiënten vergeleken op een groot aantal aspecten van diagnose en behandeling en konden zij hun waardering uitspreken voor de slaapkliniek.Zie ook: Beoordeling door de Apneuvereniging

Stroke Unit ADRZ als eerste in Nederland gecertificeerd!
Juni 2011: De Stroke Unit van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis is als eerste in Nederland extern gecertificeerd voor de zorg aan patiënten met een beroerte. De keten vanaf de SEH tot en met het ontslag voldoet dus aan de eisen van de Helsingborg Declaration. Zie ook: PZC dd. 23-6-2011

ADRZ met Herniazorg bij voorlopers!
Maart 2011: In de Gezondheidsgids van maart 2011 publiceert de Consumentenbond een onderzoek naar herniazorg in Nederlandse ziekenhuizen. Hoe is het met de wachttijd? Kan het ziekenhuis om de diagnose hernia te stellen de patiënt een MRI scan bieden? Is de aanpak multidisciplinair? De herniazorg van het ADRZ is ingedeeld bij de voorlopers.Zie ook: Consumentenbond maart 2011

Gefaseerd sluiten van de verpleegafdeling neurologie te Vlissingen
Februari 2011: Per 09-1-2011 sluit de Stroke Unit in Vlissingen. Elke patiënt met een verdenking TIA of CVA wordt vanaf die dag beoordeeld op de SEH te Goes en ook in Goes opgenomen.
Per 28-2-2011 zal de rest van de afdeling neurologie te Vlissingen ook sluiten. Vanaf die dag zal elke patiënt die via 112 of een (huis)arts verwezen wordt beoordeeld worden op de SEH te Goes en daar opgenomen worden. Zelfverwijzers voor de neurologie in Vlissingen worden beoordeeld te Vlissingen en zonodig opgenomen te Goes. N.B. De polikliniek en KNF-afdeling te Vlissingen blijven aanwezig. Zie ook: PZC dd. 8-1-2011

Onderzoeksrapport Epilepsie Vereniging Nederland
Juni 2010: Onderzoeksrapport Epilepsie Vereniging Nederland (EVN): Kostenbesparing door middel van substitutie: Hoe zit dat met anti-epileptica?  Dit onderzoek is uitgevoerd onder alle leden van de EVN en de patiënten van de neurologen Dr. Doelman en Dr. Peters.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

Uitbreiding behandelvenster trombolyse naar 4,5 uur
December 2008:  Tot op heden werd aangehouden dat na het ontstaan van een herseninfarct binnen 3 uur (en beter nog zo snel mogelijk) trombolyse kan worden gedaan indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit geeft bij 1 op de 7 behandelde patiënten overlijden of blijvende invaliditeit wordt voorkómen.

N.a.v. de in de New England Journal of Medicine gepubliceerde studie (ECASS III) verruimen we het behandelvenster naar 4,5 uur. Uit de studie blijkt dat trombolyse, tussen 3 en 4,5 uur toegepast, net zo veilig is als wanneer toegepast binnen 3 uur. Er blijkt echter ook dat het minder effectief is: bij 1 op de 14 behandelde patiënten wordt overlijden of blijvende invaliditeit voorkómen. Dehalve geldt nog steeds: hoe sneller, hoe beter (“time is brain”).

Multidisciplinaire geheugenpolikliniek
September 2008: Op dinsdag 2 september start de polikliniek Geriatrie in Ziekenhuis Walcheren wekelijks met een multidisciplinaire geheugenpoli. Op deze geheugenpoli kunnen patiënten met geheugenproblemen zowel door een geriater als een neuroloog worden onderzocht. Mw. dr. E. Korf, neuroloog in de Oosterscheldeziekenhuizen, komt hiervoor elke dinsdagochtend van 09.00 – 12.00 uur spreekuur houden in Vlissingen.

Specialisme Neurologie v/h Ziekenhuis Walcheren het beste van de regio
Juli 2008: MediQuest stelt de kwaliteitsgegevens ter beschikking aan Independer die deze vertaalt in een heldere vergelijking op haar website (www.independer.nl). Patiënten, artsen en zorgverzekeraars kunnen middels het vergelijken van ziekenhuizen en klinieken de meest geschikte zorginstelling vinden voor een bepaalde behandeling. Naast een indicatie voor de kwaliteit van de zorg staat in de vergelijking ook de mate van transparantie van de zorginstelling vermeld. De mate van transparantie is gebaseerd op de hoeveelheid aangeleverde informatie. Dit wordt weergegeven middels het transparantiesymbool (het potlood) in het vergelijkingsresultaat. Op deze manier kunnen sitebezoekers zelf zien hoe open het ziekenhuis is in het verstrekken van kwaliteitsgegevens. Door het openbaar maken van de transparantiescores van ziekenhuizen hoopt Independer de zorgaanbieders te stimuleren tot meer openheid over de kwaliteit van de zorg. Ook de steeds mondiger wordende zorgconsument zal hieraan bijdragen. Hopelijk leidt meer transparantie op termijn tot een toegenomen kwaliteit van de aangeboden zorg.

N.B. Vier sterren werden niet gegeven in Nederland.

Pagina op internet bezocht op: www.independer.nl donderdag 31 juli 2008 (neurologie, 4382 EE)

Nazorgpoli CVA wint prijs
Juli 2008: – De nazorgpoli voor mensen die een hersenbloeding of beroerte hebben gehad kreeg gisteren de Kwaliteitsprijs van Ziekenhuis Walcheren. De prijs gaat jaarlijks naar een project dat de patiëntenzorg verbetert. Als aanvulling op de CVA-poli, de gegroepeerde zorg voor deze patiënten, houdt de gespecialiseerd verpleegkundige vier weken na het ongeval een nazorggesprek, vlak voor de controle bij de neuroloog.

Zie ook: PZC  vrijdag 04 juli 2008

Neurologen Goes in top-tien van beste neurologen van Nederland
juni 2008 : Onder regie van onderzoeker en beleidsadviseur Peter Lagendijk heeft Elsevier bijna 5000 deskundigen uit de zorg, onder wie huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, managers en bestuurders geïnterviewd. Zij konden aangeven welke ziekenhuizen uitblinken in welke specialisme. In het onderzoek werd gekeken naar waar de beste medische specialisten werken in de Nederlandse ziekenhuizen. Daar is niet alleen een landelijke top tien uitgekomen, maar ook een lijst met beste specialisten per regio. De ranglijst is vastgesteld op basis van het percentage deskundigen dat in het onderzoek een positief oordeel velt over medische deskundigheid en praktijkvoering van de specialisten.

Landelijk:

Regionaal:

Zie ook: Elsevier 27 juni 2008

Naar boven

Nieuws