Colofon

Deze website is eigendom van de Maatschap Neurologie Zeeland en valt niet onder verantwoordelijkheid van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

De Maatschap Neurologie Zeeland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het Internet.

Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken voor het poliklinisch spreekuur van de medisch specialist.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de inhoud van deze website? Mail info@neurologie-zeeland.nl

Samenstelling en webredactie

E.W. Peters, neuroloog / klinisch neurofysioloog

Naar boven

Colofon