Terug

Spoedeisende Hulp (SEH)

Voor alle patiënten met acute neurologische problemen en klachten geldt dat zij op de Spoedeisende hulp (SEH) worden beoordeeld door de poortarts (onder supervisie van de neuroloog of SEH-arts) of door de neuroloog zelf. Soms is het niet noodzakelijk om in het ziekenhuis te blijven en kan verder onderzoek via de polikliniek verlopen. CVA’s worden beoordeeld op de Acute Hersenhulp (aparte kamer op de SEH).

N.B. Poortartsen zijn vaak basisartsen: een huisarts in opleiding (HAIO) of arts-assistent niet-in-opleiding tot specialist (ANIOS). In toenemende mate zal het een speciaal opgeleide arts zijn: de z.g. spoedeisende hulparts (SEH-arts KNMG). Zijn zijn inmiddels (2023) erkend als medisch specialist.

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft alleen in Goes een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). U kunt hier 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht.

Enkel in levensbedreigende situaties (en bij een net ontstane beroerte) belt u altijd rechtstreeks het alarmnummer 112.

Let op: in Middelburg, Vlissingen en Zierikzee is geen afdeling Spoedeisende Hulp!

Indien bezoekers die later binnen kwamen dan u eerder worden geholpen, kan dit zijn doordat zij klachten met een hogere urgentie hebben of door een ander specialisme geholpen moeten worden.

Voor niet-spoedeisende klachten verzoeken wij u om eerst naar uw (dienstdoende) huisarts of contact op te nemen met de huisartsenpost te gaan. Zij verwijzen u indien nodig door naar de Spoedeisende Hulp.

Telefoonnummers:
Spoedeisende Hulp ADRZ                        088-1254250 (Goes)

Huisartsenspoedpost Goes                       088-0228125 (Bevelanden)

Huisartsenspoedpost Middelburg          088-0228135 (Walcheren)

Huisartsenspoedpost Zierikzee               088-0228145 (Schouwen-Duiveland)

Naar boven

Spoedeisende Hulp (SEH)