Terug

Epileptologie

Een epileptoloog is een neuroloog die gespecialiseerd is in epilepsie. Er zijn diverse epilepsiecentra in Nederland. Vanuit de maatschap Neurologie Zeeland werken we samen met Kempenhaeghe; op de locatie Goes heeft mw. dr. D. de Jong, epileptoloog regelmatig spreekuur.

Doorverwijzing naar de epileptoloog

De neuroloog verwijst u door naar Kempenhaeghe. Verwijzing komt aan de orde wanneer bijvoorbeeld:
  • er onduidelijkheid blijft bestaan over de oorzaak van de epilepsieaanvallen of wegrakingen
  • het niet lukt om de aanvallen onder controle te krijgen
  • een specialistische aanpak nodig is door de combinatie van epilepsie met andere problemen zoals een ontwikkelingstoornis, verstandelijk handicap, leer-, gedrags- of arbeidsprobleem
  • onderzoek nodig is naar de kansen van bepaalde behandelmethoden (b.v. epilepsiechirurgie)
  • er behoefte is aan een second opinion

Kempenhaeghe

Bij dit gespecialiseerde centrum in epilepsie en slaap- en waakstoornissen heeft twee hoofdlocaties. In Heeze (locatie Kempenhaeghe) en in Oosterhout (locatie Hans Berger Kliniek). In Heeze en Oosterhout zijn mogelijkheden voor observatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie en bijkomende problematiek.
Nabij de hoofdlocatie in Heeze ligt in Sterksel de locatie Providentia. Providentia valt onder de sector zorg & dienstverlening van Kempenhaeghe en richt zich op langdurige verzorging en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie. Behalve woonvoorzieningen zijn er een activiteitencentrum, een boerderij en een atelier/galerie gevestigd. Verder heeft Kempenhaeghe een eigen sociale woonvoorziening en een tiental zogenoemde buitenhuizen. Dit zijn eengezinswoningen in omliggende dorpen waar groepjes kinderen of volwassenen zorg op maat krijgen. Deze zorg varieert van ‘zorg op afroep’ tot 24-uurszorg. Kempenhaeghe heeft 575 bedden, waarvan 56 bedden op de locatie Oosterhout. Ook Kempenhaeghe biedt speciaal onderwijs onder andere bij De Berkenschutse.

Adressen:

Kempenhaeghe,
Locatie Heeze
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
Tel 040-2279 22
 
 
Kempenhaeghe,
Locatie Hans Berger Kliniek
Muldersteeg 6
4901 ZG Oosterhout
Tel 0162-481800
 
 
School De Berkenschutse
Tel: 040-2279300
www.berkenschutse.nl

Voor meer informatie:

Email – info@kempenhaeghe.nl

Website – www.kempenhaeghe.nl.

Naar boven

Epileptologie