Terug

Kinderneurologie

Kinderneurologie is een aandachtsgebied binnen de Neurologie, waarbij de nadruk ligt op neurologische ziekten en aandoeningen die bij kinderen voorkomen. Neurologie is een wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het zenuwstelsel. Tot het zenuwstelsel worden niet alleen de hersenen en het ruggenmerg gerekend, maar ook de zenuwen van het lichaam en de spieren die vanuit hersenen en ruggenmerg worden aangestuurd. Een kinderneuroloog onderzoekt en zo mogelijk behandelt klachten als hoofdpijn, achterstand in ontwikkeling, bepaalde soorten aanvallen enzovoort. Dit soort klachten kunnen een gevolg zijn van een stoornis in het zenuwstelsel.

Een kinderneuroloog is een neuroloog of kinderarts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kinderen met een kinderneurologische aandoening. Een kinderneuroloog heeft naast de opleiding tot neuroloog of kinderarts nog een speciale opleiding tot kinderneuroloog gevolgd. Kinderneurologen werken in een ziekenhuis, zowel in de kinderklinieken van de academische ziekenhuizen als op de kinderafdelingen van niet-academische ziekenhuizen. Daarnaast werken er ook kinderneurologen in epilepsiecentra. Er zijn ook neurologen en kinderartsen die kinderneurologie als aandachtsgebied hebben zonder dat zij geregistreerd kinderneuroloog zijn.

Een kinderneuroloog kan niet werken zonder een goede samenwerking met andere dokters en andere ziekenhuisafdelingen. Met name met de kinderartsen bestaat een innige band. Het is overigens wel zo, dat alle neurologen ook opgeleid zijn om kinderen met acute problemen te kunnen opvangen.

Buiten het ziekenhuis zijn er nauwe banden met het kinderrevalidatiecentrum Revant o.a. via het KNOR-team, waarbij kinderarts, neuroloog, orthopedisch chirurg en revalidatiearts nauw samenwerken. Ook met de kinderpsychiatrie (Ithaka) bestaan goede verhoudingen met consultatiemogelijkheden over en weer.

Soms zal het nodig zijn om kinderen naar elders door te verwijzen. Dit betreft dan bv. kinderen met hersentumoren of hele zeldzame spieraandoeningen. Het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam is hierin onze partner, alhoewel het soms voorkomt dat we nog verder moeten doorverwijzen.

Door de pensionering van dokter Visscher per 01-02-2024 is er tijdelijk geen kinderneuroloog in Zeeland werkzaam. Hopelijk zal er een waarnemend kinderneuroloog starten per 01-04-2024.

Zie ook:

Documenten

Naar boven

Legenda