Terug

Herhaalrecept(en) via de huisarts ?

Wanneer moet uw patiënt zich tot u als huisarts wenden ?

Uiteraard alleen zodra u geïnformeerd bent en een recent overzicht ontvangen hebt via ons. De neuroloog of secretaresse geeft aan de patiënt aan dat de huisarts een overzicht ontvangen heeft en dat men zich tot u kan wenden.

Waarom wil de neuroloog dat de patiënt zich tot u als huisarts wendt?

Daar zijn twee belangrijke redenen voor:

1. Herhaalmedicatie wordt gegeven aan patiënten met minimaal een chronische aandoening. Het met vaste termijnen herhaald voorschrijven van medicatie is noodzakelijk vanwege de volgende argumenten. Chronische aandoeningen veranderen in de loop van de tijd. Verder kan uw patiënt ook andere aandoeningen krijgen of medicatie via andere specialisten voorgeschreven krijgen. Dit kan ongewenste bijwerkingen geven of interacties waardoor bloedspiegels van medicatie veranderen (uw medicatie wordt dan of minder werkzaam of juist toxisch).

2. Farmaciebeleid is individueel maatwerk. Voor u als huisarts is het uitschrijven van het herhaalrecept een moment bij uitstek om nog eens na te gaan of de dingen moeten blijven als ze waren of dat nieuwe inzichten vragen om een andere aanpak. Dat moment vervalt indien herhaalrecepten niet door u worden voorgeschreven.

 

Naar boven

Herhaalrecept(en) via de huisarts ?