Terug

Verwijsbeleid

U verwijst een patiënt op de volgende wijze:

Spoed

Bij spoed (dezelfde dag of binnen enkele dagen) overlegt de huisarts per telefoon met de dienstdoende neuroloog, deze maakt eventueel direct een afspraak in overleg met het secretariaat of laat de patiënt komen op de SEH. De huisarts stuurt de verwijsbrief via Zorgdomein (bij voorkeur). Bij SEH-bezoek geeft de huisarts de verwijsbrief z.n. mee (denk ook aan een actueel medicatie overzicht (AMO).

Semi-spoed of regulier

In geval van semi-spoed (binnen 1 week) of geen spoed verstuurt de huisarts bij voorkeur de verwijsbrief per Zorgdomein. De verwijsbrief wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de neuroloog voor triage. Deze beoordeelt de brief op urgentie en/of aard van de klachten in verband met speciale spreekuren (CTS o.a.) of aandachtsgebieden van de neurologen. De patiënt ontvangt (bij niet spoed) binnen enkele dagen schriftelijk een afspraak en een vragenlijst. Deze dient de patiënt ingevuld mee te nemen op het spreekuur van de neuroloog. Betreft het een afspraak op korte termijn dan wordt de patiënt gebeld, zo mogelijk ontvangt hij dan ook nog een vragenlijst. Eventueel kunt u deze alvast samen met de patiënt invullen.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar met neurologische klachten dienen verwezen te worden naar de Kinderpoli. Dit kan eveneens via Zorgdomein. De kinderarts zelf verwijst, indien noodzakelijk, naar een kinderneuroloog via een intercollegiaal consult.

Overige

Het is van belang dat de verwijsbrief voorzien is van zo veel mogelijk relevante informatie zodat een goede beoordeling mogelijk is. Klik hier voor een voorbeeld van een verwijsbrief.

Mochten de klachten van de patiënt verergeren tijdens de wachttijd dan is het altijd mogelijk overleg te plegen met de neuroloog zodat de afspraak gewijzigd kan worden in een spoedafspraak.

N.B. Het voorkomt veel telefoonverkeer indien u de brief z.s.m. per Zorgdomein verstuurt waardoor wij de patiënt snel kunnen oproepen.

Namens de maatschap “Neurologie Zeeland”

Naar boven

Verwijsbeleid