Terug

Behandelteam

Uw behandelteam kan bestaan uit verpleegkundige/verzorgende, arts, voedingsassistent, diëtist, fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeute, maatschappelijk werkster, geestelijk verzorgende en (neuro)psycholoog. Verder werken er op de afdeling interieurverzorgsters, secretaresses en een hoofdverpleegkundige.

Verpleegkundigen/verzorgenden

Op de afdeling neurologie werken verpleegkundigen en verzorgenden van verschillende functieniveaus naast leerlingverpleegkundige/stagiaires uit diverse opleidingen. De verpleegkundigen, leerlingen/stagiaires en verzorgenden werken in teams. Elk team is verantwoordelijk voor de zorg aan een vaste groep patiënten. Indien mogelijk wordt u gedurende uw verblijf zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige/leerling/verzorgende verzorgd en begeleid. Met vragen en problemen kunt u in eerste instantie het beste bij de verpleegkundige/verzorgende terecht. Hij/zij helpt u bij de dagelijkse verzorging, medicijn gebruik, bereidt u voor op onderzoeken en observeert eventueel met behulp van apparatuur het verloop van uw ziekte en herstel. De verpleegkundige of verzorgende is de coördinator van uw zorg. Dat wil zeggen dat er regelmatig met de overige hulpverleners overlegd wordt over het verloop van uw ziekte en herstel. Verder worden u en uw directe naasten begeleid bij de voorlichting en de verwerking van uw ziekte en de gevolgen hiervan. Naast bovengenoemde taken heeft de unit-coördinator een coachende rol in het team en houdt zij zich bezig met vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Medisch specialisten

In het ziekenhuis is uw behandelend arts de neuroloog. De neuroloog kan andere medisch specialisten of paramedici om advies of medebehandeling vragen. Het ADRZ is een opleidingsziekenhuis. Voor u betekent dit dat u te maken krijgt met co-assistenten (studenten in opleiding tot arts).

Arts-assistent (basisarts)

Op dit moment hebben wij geen arts-assistent (ookwel ANIOS genoemd; arts niet in opleiding tot specialist).

Verpleegkundig specialist

Per 01-09-2020 is mw. R. Schinning in opleiding tot verpleegkundig specialist. Zij zal buiten haar opleidingsdagen werkzaam zijn op de afdeling en werkt dan onder supervisie van de neuroloog.

Co-assistenten

ADRZ leidt in samenwerking met het Erasmus MC co-assistenten (artsen in opleiding) op. Zij hebben het theoretische gedeelte van hun studie geneeskunde achter de rug en doen op de afdeling neurologie praktische ervaring op. Zij verrichten vaak het vooronderzoek en staan ten allen tijde onder supervisie van een arts. Als zij klaar zijn met hun co-schappen zijn ze basisarts.

Diëtist

De diëtist komt bij u langs als u een speciaal dieet moet volgen of wanneer u vragen heeft over een bestaand dieet. Het contact met de diëtist loopt via de arts of de verpleegkundige.

Fysiotherapeut

Bij stoornissen op het gebied van bewegen of houding krijgt u fysiotherapie. Een behandeling kan bestaan uit het uitvoeren van oefeningen en bewegingen en kan gericht zijn op het bestrijden van pijn, het verbeteren van de beweeglijkheid en de spiervaardigheden, het verbeteren van het ontspanningsgevoel en de houdings- en bewegingscoördinatie en revalidatie. Alle activiteiten zijn erop gericht om u voor te bereiden op uw nieuwe leefsituatie. U te leren met uw beperkingen om te gaan en om zo te komen tot een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid.

Logopediste

Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van slikken, adem, stem, spraak, taal en gehoor. Een logopediste verricht hulp bij dit soort stoornissen. Deze hulp kan bestaan uit behandeling, onderzoek, advies en begeleiding. Voor uitgebreide informatie: klik hier.

Ergotherapeute

Ergotherapie helpt u bij het oplossen van problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en bezigheden. Met uw inbreng en mogelijkheden stelt de ergotherapeut een programma op om te zorgen dat u de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kunt verrichten. Activiteiten die een patiënt met de ergotherapeut kan oefenen zijn bijvoorbeeld jas dicht knopen, boodschappen doen, koken, een douche nemen, opstaan uit een stoel, schrijven, tuinieren of telefoneren. De ergotherapeut kan u ook adviseren over aanpassingen in huis of over praktische hulpmiddelen.

Maatschappelijk werkster

Een opname in het ziekenhuis kan veel veranderingen met zich meebrengen, zowel voor uzelf als voor uw naasten. Zeker ook als u onverwacht in het ziekenhuis bent opgenomen kan dit ingrijpend zijn. Maar ook als u vooraf weet dat een behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is kan het zijn dat u behoefte heeft aan ondersteuning. U heeft misschien vragen over praktische zaken, gevolgen van het ziek zijn, maar ook over de gevoelens die hierbij een rol spelen. Een maatschappelijk werker kan u hierbij helpen door met u te praten over uw ziekte, de behandeling en de gevolgen van het ziek zijn. Ook kunnen zij adviseren bij praktische zaken, bijvoorbeeld het treffen van voorzieningen. Familieleden kunnen ook contact opnemen met de maatschappelijk werker als zij vragen hebben of advies willen. Zonder uw toestemming zal de maatschappelijk werker geen informatie verstrekken aan anderen! Alles wat u met de maatschappelijk werker bespreekt is vertrouwelijk; er geldt een geheimhoudingsplicht. Als het nodig is zal de maatschappelijk werker zelf contact opnemen om een afspraak te maken met familie. Ook hierover wordt vooraf met u overlegd. U kunt via de verpleegkundige of arts regelen dat maatschappelijk werk wordt ingeschakeld.

Geestelijke verzorging

Ziek zijn en verzorgd moeten worden, kan diep ingrijpen in een mensenleven. Opgenomen zijn betekent veel tijd om na te denken over leven, verleden en toekomst. Misschien wilt u hierover praten met een geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Deze verzorgers zijn gesprekspartner voor iedere patiënt, ongeacht geloof of overtuiging. U kunt via de verpleegkundige/verzorgende regelen dat de pastor bij u langs komt.

Neuropsycholoog

Een behandelend arts kan u verwijzen naar een neuropsycholoog. Een neuropsycholoog is gespecialiseerd in de relatie tussen hersenen en de denkprestaties. Met behulp van een neuropsychologische test meet de neuropsycholoog bijvoorbeeld: de algemene intelligentie, het geheugen, de concentratie, het abstractievermogen en het ruimtelijk inzicht. Een neuropsychologisch onderzoek duurt minstens een halve dag. In het eerste gesprek stelt de neuropsycholoog of de psychologisch assistent u een aantal vragen om een helder beeld van uw klachten te krijgen. Nadien worden een aantal tests afgenomen.

Naar boven

Behandelteam