Terug

CVA-verpleegkundige

Locatie Goes, Zierikzee en Vlissingen

  • CVA-verpleegkundige

Bereikbaar: telefoon 0113-234184 (maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 14:30) of per email: cva@adrz.nl

Spreekuren: op afspraak

Locatie: Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes, Zierikzee en Vlissingen

Stroke-verpleegkundige / CVA-verpleegkundige

Per maart 2017 is de functie van CVA-verpleegkundige veranderd. De verpleegkundigen die werkzaam zijn op de Stroke Unit begeleiden u en uw familie gedurende de opname. Na de opname is de CVA-verpleegkundige uw aanspreekpunt. Zij ziet u ook poliklinisch terug.

Wat doet de Stroke-verpleegkundige?

Op de speciale Stroke Unit maakt u kennis met de Stroke-verpleegkundigen. Deze gespecialiseerd verpleegkundigen spelen een centrale rol in de begeleiding van de CVA-patiënt. De Stroke-verpleegkundigen stroomlijnen de communicatie tussen u, uw familie en alle hulpverleners, geven voorlichting en begeleiden u gedurende het gehele zorgproces.

Wat kan de Stroke-verpleegkundige voor u doen tijdens de opname?

De Stroke-verpleegkundige begeleidt u op de afdeling. Zij geeft onder andere voorlichting over het ziektebeeld en het mogelijk verloop ervan. De Stroke-verpleegkundige houdt contact met u, uw familie, de afdeling en andere hulpverleners. Zij ziet er op toe dat dit naar wens verloopt. Ook met vragen over het vervolgtraject, na de ziekenhuisopname, kunt u bij haar terecht.

De Stroke-verpleegkundige kan u informatie geven over:

  • De behandeling en de gevolgen van het CVA.
  • De functie van de andere behandelaars tijdens u opname zoals: – fysiotherapeut – ergotherapeut – logopediste – maatschappelijk werk – diëtiste – (neuro)psycholoog.
  • De hulp (zoals thuiszorg) die u nodig heeft als u vanuit het ziekenhuis met ontslag gaat. Zij kan deze hulp regelen.
  • Een opname elders (bijvoorbeeld revalidatie of verpleeghuis) en deze opname zonodig met u in gang zetten.
  • Het zoeken naar oplossingen voor vragen die u heeft als u weer thuis bent.
  • Patiënten- en belangenverenigingen.

Wat kan de CVA-verpleegkundige voor u doen na de opname?

Als u met ontslag gaat krijgt u van de afdeling een afspraak voor een bezoek aan de polikliniek na ongeveer 2-4 weken (tenzij u elders wordt opgenomen). U komt bij dat bezoek eerst bij de CVA-verpleegkundige en 4 weken later bij uw behandelend neuroloog. Na een periode van revalidatie in verpleeghuis of revalidatiecentrum kunt u na ontslag hiervoor zelf een afspraak maken. Het gesprek met de CVA-verpleegkundige duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen. Ook knelpunten die u en/of uw partner ervaren na ontslag uit het ziekenhuis kunt u aan de CVA-verpleegkundige voorleggen.

De CVA-verpleegkundige stelt het op prijs dat uw partner/familielid aanwezig is bij dit gesprek.

Naar boven

CVA-verpleegkundige