Terug

Parkinson-verpleegkundigen

 

  • Mw. S. Joziasse-Boogaard
  • Mw. S. de Groot

Bereikbaar: telefoon 0113-234729, e-mail: parkinson.goes@adrz.nl

 

Spreekuren (op afspraak) en locatie:

Maandag: ADRZ, locatie Vlissingen via aanmeldzuil

Woensdag: ADRZ, locatie Vlissingen via aanmeldzuil

Vrijdag: ADRZ, locatie Goes via routenummer 39

 

1 x maand: ADRZ, locatie Zierikzee via routenummer 34

 

Telefonische bereikbaarheid:

U kunt op elke werkdag van de week contact zoeken met de verpleegkundige; mocht zij niet de telefoon kunnen beantwoorden dan kunt u uw naam, telefoonnummer en boodschap per voicemail achterlaten en belt zij u spoedig daarna terug.

 

Wat doet de parkinsonverpleegkundige?

Zij is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de ziekte van Parkinson. Naast de medische behandeling van de ziekte door de neuroloog, begeleidt zij de patiënten en hun naasten. Ze informeert, adviseert en is actief om het dagelijkse leven van de patiënt zo comfortabel mogelijk te helpen organiseren. Samen met de gespecialiseerde therapeuten uit de regio vormt ze samen met de neuroloog het ParkinsonNet – Zeeland: multidisciplinaire samenwerking om de patiënt met de ziekte van Parkinson heen met als doel de beste zorg en therapie voor de patiënt. Allen samen werken vanuit de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte Van Parkinson.

 

Doel van het spreekuur

De informatie, adviezen, begeleiding en ondersteuning gegeven door de parkinsonverpleegkundige geven de patiënt meer steun, zekerheid en hulp in de dagelijkse situatie. Denkt u aan medicatie, zelfzorg en de patientenvereniging. U kunt uw vragen kwijt bij haar, ze heeft meer tijd ter beschikking voor de patiënt, en het spreekuur is laagdrempelig. Omdat ze nauw samenwerkt met de neuroloog kan ze zo nodig direct overleggen met de neuroloog die ook op de polikliniek aanwezig is.

Indien noodzakelijk kan de verpleegkundige ook op huisbezoek. Dit kan zijn in de thuissituatie maar ook in de verpleeg- en/of verzorgingshuizen in de regio.

Ook tijdens een ziekenhuisopname kan de verpleegkundige u bezoeken. Zij kan u, maar ook de verpleegkundigen, adviseren over deze complexe ziekte.

Verwijzing

Alle patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen terecht bij de parkinsonverpleegkundige op doorverwijzing van de behandelend neuroloog.

 

Naar boven

Parkinson-verpleegkundigen