Terug

Hersenscintigrafie

Een hersenscintigrafie is een onderzoek waarbij de hersenen zichtbaar worden gemaakt met behulp van een radioactieve stof. Bij dit onderzoek stelt men vast of de hoeveelheid van de toegediende radioactieve stof (tracer), die wordt opgenomen in bepaalde delen van de hersenen, normaal is of afwijkend.

Nadat deze stof via een injectie in een bloedvat in de arm wordt toegediend, ontstaat in de hersenen een kleine hoeveelheid straling. Radioactieve straling is vergelijkbaar met röntgenstraling. De stralingsdosis is ongeveer gelijk of kleiner dan die bij röntgenonderzoek. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De resultaten van de onderzoeken worden beoordeeld door de nucleair geneeskundige. Hij geeft de uitslag door aan uw neuroloog.

Er zijn verschillende hersenscintigrafie-onderzoeken mogelijk d.m.v. verschillende tracer-stoffen. 

  1. DAT-scan (jodium123-gelabeld FP-CIT)
  2. IBZM-scan (jodium-123-IBZM)
  3. SPECT-scan (99mTc-HMPAO)
  4. PET/CT-hersenen is een gecombineerd onderzoek. Een PET (Positron-Emissie-Tomografie) -scan geeft informatie over de stofwisseling. Een CT-scan geeft gedetailleerde anatomische informatie. B.v. PET/CT-amyloïd onderzoek van de hersenen m.b.v. F18-flutemetamol of FDG (fluorodeoxyglucose).

Alle onderzoeken worden gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het ADRZ te Goes.

Naar boven

Hersenscintigrafie