Terug

Code B2 op receptregel benzodiazepinen

Het Ministerie van VWS heeft besloten om per 1 januari 2009 de vergoeding van zowel kort- als langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen vanuit de basisverzekering te laten vervallen.Voor vier indicaties wordt nog wel vergoeding gegeven.

Deze politieke keuze heeft consequenties voor de neuroloog. Het leidt tot extra werkzaamheden en tijdsbesteding. De arts krijgt namelijk ongevraagd de taak de gevolgen van de maatregel uit te leggen aan de patiënt.

De vergoedingsmaatregel

De belangrijkste argumenten van VWS voor het nemen van deze maatregel zijn:

-het volksgezondheidsbelang: terugdringen en voorkómen van het chronisch gebruik (waarbij de benzodiazepinen hun werking verliezen);
-de verslavende werking van deze medicijnen;
-het beperken van de kosten die het ongewenst chronisch gebruik met zich meebrengt.

De maatregel betreft de orale benzodiazepinen, inclusief zolpidem en zopiclon. De intraveneuze toedieningsvormen (ziekenhuis) zullen wel vergoed blijven.
De vergoeding vanuit de basisverzekering blijft alleen gehandhaafd voor personen die benzodiazepinen moeten gebruiken omdat er geen goed alternatief bestaat. Het gaat om de volgende vier indicaties:

1. onderhoudsbehandeling bij epilepsie of behandeling van een epileptische aanval;
2. behandeling van angststoornissen, waarbij therapie met ten minste twee antidepressiva conform de geldende richtlijnen heeft gefaald;
3. behandeling bij meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is;
4. palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Naar boven

Code B2 op receptregel benzodiazepinen