Terug

Herhaalrecept(en)

Welke medicatie komt in aanmerking voor een herhaalrecept

Uiteraard alleen medicatie die door de neuroloog is voorgeschreven. Verder alleen als u in een uitprobeer- of opbouwfase zit (uw huisarts heeft dan nog geen brief ontvangen met de huidige medicatie).

Wanneer moet U zich tot uw huisarts wenden

Zodra de neuroloog of secretaresse aangeeft dat de huisarts een overzicht ontvangen heeft.

Bestel op tijd!

Een herhaalrecept aanvragen

Op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur op de volgende manier:

 • Via telefoonnummer: (0118) 425275 (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Vlissingen)
 • Via telefoonnummer: (0113) 234463 (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes en Zierikzee)
 • Door het inleveren van een lege verpakking of een etiket van een lege verpakking bij de polikliniek neurologie

N.B. Houdt u de doosjes bij de hand (voor de naam van het medicament en de dosering). Ook de naam van uw apotheek willen we graag weten.

Afhalen van een herhaalrecept

Herhaalrecepten worden gefaxed naar de door u opgegeven apotheek vanaf 15 uur dezelfde dag. Mocht u herhaalrecepten na 10 uur aangevraagd hebben dan één dag na de aanvraag.

N.B. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Achtergrondinformatie

Geneesmiddelenpaspoort

 • Het bericht hierover komt soms laat bij de huisarts binnen. Bijvoorbeeld wanneer de juiste medicatie of dosering nog niet vaststaat. Dit is lastig voor de huisarts, omdat het kan gebeuren, dat u bij uw huisarts herhaalrecepten voor dat geneesmiddel aanvraagt vóór dat wij bericht gestuurd hebben.
 • U kunt de berichtgeving versnellen en verbeteren door in de apotheek een gratis geneesmiddelenpaspoort te vragen. Het is verstandig om vanaf het moment, dat u het geneesmiddelenpaspoort in uw bezit heeft aan alle voorschrijvers te vragen om het paspoort naar de nieuwste stand van zaken in te vullen.

Waarom moet u zich tot uw huisarts wenden

 • Herhaalmedicatie wordt gegeven aan patiënten met minimaal een chronische aandoening. Het met vaste termijnen herhaald voorschrijven van medicatie is noodzakelijk vanwege de volgende argumenten. Chronische aandoeningen veranderen in de loop van de tijd. Verder kunt u ook andere aandoeningen krijgen of medicatie via andere specialisten voorgeschreven krijgen. Dit kan ongewenste bijwerkingen geven of interacties waardoor bloedspiegels van medicatie veranderen (uw medicatie wordt dan of minder werkzaam of juist toxisch).
 • Farmaciebeleid is individueel maatwerk. Voor de huisarts is het uitschrijven van het herhaalrecept een moment bij uitstek om nog eens na te gaan of de dingen moeten blijven als ze waren of dat nieuwe inzichten vragen om een andere aanpak. Dat moment vervalt met het wegvallen van de herhaalreceptuur door de huisarts.

Gang van zaken

 • De secretaresse verzorgt de herhaalrecepten op afgesproken tijdstippen op de dag. Ze legt uw verzoek en uw medische status klaar voor de neuroloog. De neuroloog neemt de recepten en de signalen daarna door. Als er geen bezwaar is, schrijft de neuroloog de herhaalrecepten. De afspraken over de tijdstippen waarop deze werkzaamheden plaats vinden staan vast.
 • Het kan zo zijn dat we zien dat de huisarts reeds bericht over uw medicatie gehad heeft. U krijgt dan van de secretaresse bericht.
 • Op de dag dat u een recept aanvraagt, kan het zijn, dat de neuroloog aanvullende vragen heeft aan u. We bellen u dan tussen 13.30 en 17.00 uur op een nummer, dat u ons opgeeft.
 • De duur tussen de aanvraag en het afhalen wordt benut om een goede controle op alle onderdelen van de medicatie uit te voeren, voordat u het recept komt halen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de apotheker vragen heeft voor de neuroloog.

Op tijd bijbestellen:

 • Bij herhaalrecepten gaat het altijd om langdurige behandelingen. U of de hulpverleners in uw directe omgeving kunnen de voorraad van uw geneesmiddelen goed in de gaten houden en zien wanneer ze op raken. U kunt op deze manier op tijd uw aanvraag voor de nieuwe voorraad doen. Dat geeft aan de neuroloog de gelegenheid om alle noodzakelijke controles naar behoren uit te voeren.

Naar boven

Herhaalrecept(en)