Terug

Machtiging voor fysiotherapie en oefentherapie

Elk jaar krijgt het secretariaat van de neurologen vele vragen over machtigingen. Een groot deel van dit soort vragen gaan over indicaties, een ander deel waarom de specialist de machting niet geeft. Hieronder leest u wanneer u recht hebt op een vergoeding en wie de machtiging kan afgeven. Indien u na het lezen nog steeds vragen heeft wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Op deze pagina leest u wat de Basisverzekering vergoedt voor fysiotherapie en oefentherapie. Hieronder vallen in bepaalde gevallen ook kinderfysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, fysiotherapie bij psychosomatische aandoeningen, oedeemtherapie en manuele therapie. Voor oefentherapie geldt dit ook voor de kinderoefentherapie en de psychosomatische oefentherapie. Er zijn ook vergoedingen voor fysiotherapie en oefentherapie uit de aanvullende verzekering.

Voor welke aandoening heb ik recht op vergoeding ?

U heeft recht op vergoeding van fysiotherapie vanuit de Basisverzekering als u lijdt aan een aandoening die in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering staat, ook wel bekend als de ‘Chronische lijst’ en de ‘Lijst Borst’. Uw fysiotherapeut kan u vertellen of uw aandoening in deze lijst staat. Met ingang van 1 januari 2012 is deze lijst ingeperkt. Daarover leest u hieronder meer.

Een aantal aandoeningen verdwijnt van de chronische lijst per 2012. Voor die aandoeningen geldt geen vergoeding meer voor fysiotherapie en oefentherapie vanuit de Basisverzekering. Ook niet als u in 2011 voor die aandoening al in behandeling bent geweest. Het gaat aandoeningen van het bewegingsapparaat en cardiale aandoeningen.

 

Vergoeding fysiotherapie voor mensen ouder dan 17 jaar

Als er een chronische indicatie is, krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling per indicatie vergoed. Let op: dit is per indicatie, niet per kalenderjaar.
De eerste 20 behandelingen krijgt u mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Bij bekkenfysiotherapie in verband met incontinentie worden de eerste 9 behandelingen uit de Basisverzekering vergoed. Het verplichte en het gekozen eigen risico zijn hier eventueel van toepassing.

Vergoeding fysiotherapie voor mensen jonger dan 18 jaar

Als er een chronische indicatie is, wordt fysiotherapie voor jongeren tot 18 jaar vanaf de eerste behandeling vergoed. Voor patiënten tot 18 jaar is er ook vergoeding voor aandoeningen die niet op de Lijst Borst voorkomen. De vergoeding is dan maximaal 9 behandelingen per jaar per aandoening. Als de eerste 9 behandelingen niet toereikend zijn, is er recht op nog eens negen behandelingen. Het verplichte en het gekozen eigen risico zijn hier eventueel van toepassing.
Let op: screening telt mee als behandeling. Een intake en onderzoek na screening / verwijzing tellen ook mee als één behandeling.

Waar kunt u terecht ?

U kunt voor fysiotherapie naar:

 • een fysiotherapeut die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)
 • manueel therapeut
 • psychosomatische fysiotherapeut
 • bekkentherapeut
 • kinderfysiotherapeut
 • oedeemtherapeut
 • geriatriefysiotherapeut
 • huidtherapeut (alleen voor oedeemtherapie en littekentherapie)
 • een geregistreerde (oedeem)fysiotherapeut of een gecontracteerde huidtherapeut voor manuele lymfedrainage

Voor oefentherapie Cesar/Mensendieck kunt u naar:

 • een oefentherapeut Cesar en/of Mensendieck
 • kinderoefentherapeut
 • psychosomatische oefentherapeut

Heb ik een verwijzing nodig ?

Voor een gecontracteerde fysiotherapeut / oefentherapeut Cesar en/of Mensendieck heeft u een verwijzing nodig:

 • door een huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts (arbeidsgerelateerde klachten)
 • alleen in geval van fysiotherapie: een tandarts (bij kaakklachten) of verloskundige (bij bekkentherapie)

Voor alle behandelingen fysiotherapie en oefentherapie die vergoed worden uit de Basisverzekering is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. De diagnose moet gesteld zijn door de specialist.

Kan alleen de specialist de verwijzing schrijven ?

Nee. Zoals hierboven vermeldt staat hoeft de specialist dus niet jaarlijks de machtiging uit te schrijven. Het is voldoende dat de diagnose (chronische indicatie) ooit door een specialist gesteld is. Uw huisarts mag dan sowieso de machtiging schrijven.

Voorbeeld 1:

U hebt multipele sclerose (MS) maar u hebt met de neuroloog afgesproken alleen nog op het spreekuur te komen bij klachten of vanwege andere zaken. De diagnose MS is dus ooit gesteld en derhalve hebt u een chronische indicatie. Uw huisarts mag dan de machtiging schrijven.

Voorbeeld 2:

U hebt MS maar bent onder behandeling bij de neuroloog. Zowel uw huisarts als de neuroloog kunnen de machtiging schrijven.

Bevestiging van de diagnose

Omdat de therapeut moet kunnen aantonen dat er sprake is van een indicatie die op de chronische lijst voorkomt, kan de zorgverzekeraar vragen om een schriftelijke bevestiging van de diagnose. Het gaat dan niet om een verwijzing, maar om een bevestiging van de gestelde diagnose. Alleen een specialist mag een diagnose stellen.

Bron: www.menzis.nl  en www.CZ.nl

Naar boven

Machtiging voor fysiotherapie en oefentherapie