Terug

Mogen nabestaanden het obductieverslag inzien?

Nabestaanden geven toestemming voor obductie bij een onverwacht overleden familielid. Mag de arts hen nu een kopie van het obductieverslag overhandigen?

Als een patiënt onverwacht overlijdt, vindt er soms een medische obductie plaats. Dit is mogelijk als de overledene zelf of diens nabestaande daarvoor toestemming heeft gegeven. Het doel van een medische obductie is meestal om de doodsoorzaak vast te stellen of te verhelderen. Van de obductie wordt een rapport gemaakt.

Geen toestemming, geen inzage

De informatie in het obductierapport valt onder het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat de arts in principe geen informatie uit het obductierapportrapport aan de nabestaanden mag verstrekken. Wel mag een arts mondeling informatie geven over de uitkomsten van de obductie, bijvoorbeeld in een nazorggesprek met de nabestaanden. De arts mag deze informatie alleen verstrekken als de arts kan aannemen dat de patiënt hiervoor toestemming zou hebben gegeven.

Heeft een patiënt uitdrukkelijk in zijn medisch dossier vastgelegd dat hij niet wil dat zijn nabestaanden zijn dossier inzien? Dan mag de arts de gegevens uit het obductierapport ook niet laten inzien. Hoewel het obductierapport geen onderdeel van het medisch dossier is, zou de arts door daar wel inzage in te bieden tegen de wens van de patiënt handelen om geen medische informatie met zijn nabestaanden te delen.

Wel inzage bij een zwaarwegend belang

Soms kunt u nabestaanden wel inzage geven in het obductierapport. Dit kan als er sprake is van een zwaarwegend belang. Zo kan uit de medische obductie informatie voortvloeien die van direct belang is voor de gezondheid van de nabestaanden. Bijvoorbeeld als uit de obductie blijkt dat de overleden patiënt een erfelijke ziekte had.

In een dergelijke situatie mag de arts soms wel de geheimhouding van informatie uit het obductierapport doorbreken. De arts beperkt zich dan tot die informatie die van belang is om eventuele gezondheidsrisico’s te bepalen.

 

Naar boven

Mogen nabestaanden het obductieverslag inzien?