Terug

Heb ik voor een afspraak met de neuroloog een verwijzing nodig?

Moet ik altijd door een huisarts, bedrijfsarts of andere specialist naar de neuroloog verwezen worden?

Ja, sinds 1 januari 2012 heeft u voor een afspraak met een medisch specialist altijd een verwijzing nodig, anders krijgt u de kosten niet vergoed van de zorgverzekeraar. U moet de factuur dan zelf betalen.

Zorgverzekeraars kritischer

Zorgverzekeraars zijn sinds januari 2012 strenger gaan letten op het hebben van een verwijzing voor een medisch specialist. Reden hiervoor is dat de kosten voor de zorg in de maatschappij steeds hoger worden. Door deze maatregel willen de verzekeraars onnodige (dure) bezoeken aan de medisch specialist voorkomen.

Verwijsbrief

Dit betekent dat u altijd een verwijzing van Uw huisarts, bedrijfsarts of behandelend specialist moet hebben. Zonder verwijzing kunnen wij u niet in behandeling nemen (tenzij u de kosten zelf wilt betalen).

Normaliter zal uw huisarts uw verwijsbrief electronisch versturen, faxen of een enkele maal meegeven.

Wanneer u zich telefonisch of persoonlijk aan de balie van de polikliniek neurologie meldt, zonder dat u een verwijsbrief heeft, dan wordt u gevraagd in dit geval zelf voor de verwijsbrief van uw huisarts of specialist te zorgen. De verwijzing/verwijsbrief is belangrijk om uw klacht danwel de gevraagde behandeling goed te kunnen inschatten.

Korter dan een jaar

Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een bepaalde klacht eerder geanalyseerd en/of behandeld zijn op de polikliniek neurologie en dat deze analyse en/of behandeling in een bepaald jaar al afgesloten is. Wanneer dezelfde klachten, waarvoor u eerder gezien bent, binnen een jaar weer terugkomen dan hoeft u geen nieuwe verwijzing van de huisarts of behandelend specialist te hebben en kunt u gewoon een controle-afspraak maken (10 minuten).

Langer dan een jaar

Is het langer dan een jaar geleden dat u voor het laatst de polikliniek neurologie bezocht hebt dan moet (ook bij dezelfde klacht waarvoor u reeds eerder onder behandeling was) weer een verwijzing door de huisarts of behandelend specialist plaatsvinden. Dit is gedaan omdat er in een jaar veel kan veranderen in uw medische situatie. U wordt dan weer gepland als nieuwe patiënt (20-30 minuten) zodat we voldoende tijd voor u uit kunnen trekken om u zo goed mogelijk te onderzoeken en een goede behandeling in kunnen stellen.

Naar boven

Heb ik voor een afspraak met de neuroloog een verwijzing nodig?