Terug

Waarom geen handgeschreven recepten meer in het ADRZ ?

Recept vanaf 2014 in principe alleen nog elektronisch:

Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch voorschrijven. Dat staat in de richtlijn Elektronisch voorschrijven van de KNMG.

Met deze richtlijn onderschrijft een groot aantal zorgorganisaties dat elektronisch voorschrijven essentieel is voor een goede bewaking van interacties tussen geneesmiddelen en van contra-indicaties voor het gebruik van geneesmiddelen.

De richtlijn heeft als hoofdregel dat geneesmiddelen elektronisch voorgeschreven worden.

Er zijn vier uitzonderingen op deze hoofdregel als er geen elektronisch voorschrijfsysteem is op de locatie van voorschrijven, mag het later. Ook een voorschrijver die zelden voorschrijft, of bijvoorbeeld alleen reizigersvaccinaties voorschrijft, mag nog een receptblok gebruiken. Ten slotte mag in ‘onvoorziene situaties’ met de hand worden voorgeschreven, maar dan is achteraf wel verantwoording nodig.

Naar boven

Waarom geen handgeschreven recepten meer in het ADRZ ?