Terug

Waarom schrijft de neuroloog de indicatie op mijn recept ?

Reden van voorschrijven op recept en labwaarden uitwisselen

Vanaf 1 augustus 2013 zijn artsen wettelijk verplicht om bij bepaalde geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het recept te vermelden. Ook zijn artsen verplicht om een afwijkende nierfunctie (MDRD/e-GFR) actief aan de apotheker te verstrekken. Doel is nog betere en veiligere zorg bij medicatiegebruik.

Reden van voorschrijven op recept

Vanaf 1 augustus moeten artsen en andere voorschrijvers bij 23 geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het recept vermelden. Dit zijn geneesmiddelen die voor meerdere indicaties in uiteenlopende doseringen kunnen worden voorgeschreven én waarbij sprake is van een smalle therapeutische breedte of risico op ernstige bijwerkingen (toxiciteit). Aan de hand van de reden van voorschrijven kan de apotheker controleren of de dosering klopt.

Uitwisselen labwaarden

Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn vanaf 1 augustus ook verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierfunctie is belangrijke informatie met het oog op de medicatieveiligheid.

Apothekers kunnen daarnaast, met toestemming van de patiënt, andere labwaarden bij de arts opvragen. In de praktijk zal het meestal gaan om natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en de bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte.

Als een voorschrijver de verplichting niet nakomt om voor een van genoemde geneesmiddelen de reden van voorschrijven te vermelden of een afwijkende nierfunctiewaarde door te geven, dan kan de apotheker deze opvragen.

Lijst geneesmiddelen met reden van voorschrijven

In de neurologische praktijk gaat het om de volgende 6 geneesmiddelen waarvan de neuroloog de reden van voorschrijven zal moeten vermelden:

  • Carbamazepine
  • Fenytoïne
  • Lihiumcarbonaat
  • Trimethoprim
  • Valaciclovir
  • Valproïnezuur

 

Naar boven

Waarom schrijft de neuroloog de indicatie op mijn recept ?