Terug

Herniastraat

Via aparte afspraken en procedures proberen wij mensen met een lage rug hernia snel te helpen; dat noemen we de herniastraat. In deze herniastraat krijgt de patiënt met pijnklachten onder in de rug uitstralend naar één of beide benen binnen een kort tijdsbestek toegang tot onderzoek en behandeling. Mensen die al zes weken uitstralende pijn in het been hebben, zonder tekenen van herstel, kunnen nu door de huisarts verwezen worden naar de herniastraat in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.

Let wel: alleen voor patiënten met een verdenking op een lage rughernia en invaliderende beenpijn (dus niet voor second opinions, andere aandoeningen aan de lumbale wervelkolom of hernia’s aan de thoracale of cervicale wervelkolom).

Snel duidelijkheid

Na aanmelding door de huisarts op de gebruikelijke wijze (Zorgportaal of fax) wordt de patiënt binnen een week op de polikliniek neurologie gezien. Indien het vermoeden op een HNP juist is zal diezelfde week nog een MRI worden verricht. Deze MRI wordt door radioloog en neuroloog beoordeeld, waarna verwijzing naar de neurochirurg kan volgen. Deze ziet patiënt ook op korte termijn en besluit of er sprake is van een operatieve indicatie. Zo nee, dan wordt patiënt terug verwezen naar de neuroloog, zo ja, dan gaat patiënt naar het préoperatieve spreekuur van de anaesthesist. De week daarna dient dan de operatieve ingreep plaats te vinden.

Zie ook de werkafspraak voor de huisarts:

Naar boven

Legenda