Terug

Is een verwijsbrief noodzakelijk ?

Moet de patiënt  altijd door een huisarts, bedrijfsarts of andere specialist naar de neuroloog verwezen worden?

Ja, sinds 1 januari 2012 heeft uw patiënt voor een afspraak met een medisch specialist altijd een verwijzing nodig, anders krijgt hij of zij de kosten niet vergoed van de zorgverzekeraar. Ze moeten moet de factuur dan zelf betalen.

Zorgverzekeraars kritischer

Zorgverzekeraars zijn sinds januari 2012 strenger gaan letten op het hebben van een verwijzing voor een medisch specialist. Reden hiervoor is dat de kosten voor de zorg in de maatschappij steeds hoger worden. Door deze maatregel willen de verzekeraars onnodige (dure) bezoeken aan de medisch specialist voorkomen.

Verwijsbrief

Dit betekent dat uw patiënt altijd een verwijzing van u als huisarts (of bedrijfsarts) moet hebben. Zonder verwijzing kunnen wij uw patiënt  niet in behandeling nemen (tenzij ze de kosten zelf wilt betalen).

Normaliter zult u uw verwijsbrief electronisch versturen (ZorgPortaal), faxen of een enkele maal meegeven.

Wanneer uw patiënt zich telefonisch of persoonlijk aan de balie van de polikliniek neurologie meldt, zonder dat u een verwijsbrief heeft, dan wordt uw patiënt gevraagd in dit geval zelf voor de verwijsbrief via u te zorgen. De verwijzing/verwijsbrief is sowieso belangrijk om de klacht danwel de uw vraag goed te kunnen inschatten (en daarmee de urgentie): zie ook ons (en uw) verwijsbeleid.

Wanneer is een verwijzing nodig indien de patiënt(e) al bij de neuroloog bekend is?

Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een bepaalde klacht eerder geanalyseerd en/of behandeld zijn op de polikliniek neurologie en dat deze analyse en/of behandeling in een bepaald jaar al afgesloten is.

Korter dan een jaar

Als een DBC met diagnose A is afgesloten en de patiënt komt binnen 365 dagen na sluiting van dit DBC terug voor diagnose A, dan kan het ziekenhuis een DBC openen met als verwijzer de medisch specialist. In dit geval is geen nieuwe eerstelijns verwijzing nodig.

Langer dan een jaar

Voorbeeld 1: Als een DBC met diagnose A al is afgesloten en de patiënt komt na meer dan 365 dagen, maar wel binnen 2 jaar na sluiting van het DBC met diagnose A, terug voor diagnose A en de specialist heeft in het medisch dossier vermeld dat de patiënt binnen 2 jaar moet terugkomen, dan kan er een DBC geopend worden met verwijzing van de medisch specialist. Als een medisch specialist dit niet heeft geregistreerd in het medisch dossier, dan is er wel een nieuwe verwijzing van de eerstelijn nodig, aangezien er dan geen geldige verwijzing meer is.

Voorbeeld 2: Als een DBC met diagnose A is afgesloten en de patiënt komt na meer dan 365 dagen na sluiting van dit DBC terug voor diagnose A en de specialist heeft in het dossier geschreven dat de patiënt binnen 1 jaar moet terugkomen, dan is die verwijzing niet meer geldig en heeft de patiënt een nieuwe verwijzing nodig.
Algemeen geldt dat een verwijzing van een medisch specialist voor dezelfde diagnose 2 jaar geldig is. Een bekend voorbeeld is een patiënt met multiple sclerose, epilepsie of Parkinson. Als dit correct in het medisch dossier wordt vastgelegd, is het niet nodig om elk jaar een verwijzing te vragen.

AGB-code verplicht

Daarnaast is het vermelden van een AGB-code van u als verwijzer verplicht bij verwijzing naar 2e lijn. Per 1 januari 2014 is er een nieuwe NZa-regeling van kracht die verwijzers verplicht altijd hun AGB-code te vermelden op een verwijzing naar de tweede lijn. Bij een verwijzing via ZorgDomein gebeurt dit over het algemeen automatisch, als u een verwijzing op papier meegeeft moet u dus in het vervolg ook uw AGB-code vermelden. Dit heeft te maken met het feit dat tweedelijns zorgaanbieders bij hun declaratie verplicht zijn aan te geven of de patiënt rechtstreeks de tweedelijns zorgaanbieder heeft benaderd, of dat de patiënt gericht is verwezen. In dat geval moet duidelijk zijn welke zorgaanbieder de verwijzing heeft afgegeven. Op de website www.agbcode.nl is te controleren of u een geldige AGB code heeft.

Naar boven

Is een verwijsbrief noodzakelijk ?