Terug

Waarom schrijft de neuroloog geen machtiging voor fysiotherapie en oefentherapie ?

Het komt elk jaar aan het eind van het jaar voor dat wij overspoeld worden door aanvragen voor machtigingen voor fysiotherapie en/of oefentherapie (zelfs door patiënten die wij nooit meer zien).

Kan alleen de specialist de machtiging schrijven ?

Nee. Zoals elders vermeldt staat hoeft de specialist dus niet jaarlijks de machtiging uit te schrijven. Het is voldoende dat de diagnose (chronische indicatie) ooit door een specialist gesteld is. U als huisarts mag dan de machtiging schrijven.

Voorbeeld 1:

Uw patiënt heeft multipele sclerose (MS) maar heeft met de neuroloog afgesproken alleen nog op het spreekuur te komen bij klachten of vanwege andere zaken. De diagnose MS is dus ooit gesteld en derhalve heeft men een chronische indicatie. U als huisarts mag dan de machtiging schrijven.

Voorbeeld 2:

Uw patiënt heeft MS maar is onder behandeling bij de neuroloog. Zowel u als huisarts als de neuroloog kunnen de machtiging schrijven.

Bevestiging van de diagnose

Omdat de therapeut moet kunnen aantonen dat er sprake is van een indicatie die op de chronische lijst voorkomt, kan de zorgverzekeraar vragen om een schriftelijke bevestiging van de diagnose. Het gaat dan niet om een verwijzing, maar om een bevestiging van de gestelde diagnose. Alleen een specialist mag een diagnose stellen.

Naar boven

Waarom schrijft de neuroloog geen machtiging voor fysiotherapie en oefentherapie ?