Terug

Geneeskundige verklaring

Regelmatig worden de specialisten, verpleegkundige consulenten en de secretaresses benaderd door de patiënt en/of familieleden omtrent het afgeven van allerhande verklaringen. Veel instanties vragen tot op heden tegen alle regels in dat de patiënt een verklaring overlegd ondertekend door uw arts. Dit varieert van annuleringen van reizen, hulpmiddelen, kilometervergoedingen, woonruimtes, parkeervergunningen etc..

Alleen indien de specialist optreedt als keurend d.w.z. onafhankelijk (en niet als behandelend) arts wordt er een rapport opgesteld. Hiervoor bestaan speciale tarieven. Zie ook: Rijbewijs-keuring

Wat betekent dit nu in de praktijk?

Als u verklaart dat u ziek bent, moet de instantie die een verklaring vraagt, dat geloven. Daarmee zou het klaar moeten zijn. Als de vragende instantie u niet gelooft, moet die instantie een onafhankelijke arts (niet een behandelaar) aanwijzen om te beoordelen of uw verhaal klopt. De beoordelend arts moet dan u onderzoeken (evt. alleen met schriftelijke vragen). Soms heeft die beoordelend arts (meestal medisch adviseur genoemd) informatie nodig van uw behandelend arts. De beoordelend arts (dus niet de instantie) mag dan (met uw toestemming) informatie bij uw behandelend arts (bijvoorbeeld uw huisarts) opvragen. Er mag alleen feitelijke informatie worden opgevraagd.

Officiële verklaring

Wij geven, in overeenstemming met de regels van de KNMG (de beroepsorganistatie voor artsen), derhalve geen ‘geneeskundige of medische verklaring ’ af. Hieronder kunt u het standpunt van de KNMG en de toelichting daarop lezen. Ook vindt u hier de link naar het zogenaamde weigeringsbriefje waarin het bovenstaande in officiële woorden wordt uitgelegd. Instanties die in eerste instantie een medische verklaring van de behandelaar van u vragen, nemen in tweede instantie vaak genoegen met het meesturen van deze folder, of kiezen dan alsnog voor de juiste procedure.

Standpunt Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst (KNMG)?

Mag uw specialist als behandelend arts een geneeskundige verklaring afgeven t.b.v. eigen patiënten?

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen,naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld. Deze weigeringsbrief is beschikbaar in tien talen: Nederlands, Engels, Duits Frans, Spaans, Papiaments, Pools, Turks, Marokkaans en Oekraïens; zie Weigeringsbrief.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling

Wat kunt u nu nog doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Naar boven

Geneeskundige verklaring